Rechtsgebieden

Mr van den Broek voert een algemene praktijk. Dat wil zeggen dat zij op verschillende rechtsgebieden bijstand verleent. Dat stelt haar ook in staat om verder te kijken dan de grenzen van elk afzonderlijk gebied.

Algemeen verbintenissenrecht

 • Nakoming vorderen van contracten
 • Contracten ontbinden in geval van wanprestatie en het vorderen van schadevergoeding, onder meer bij aandelenlease-contracten
 • Vernietiging op grond van dwaling of andere wilsgebreken

Incasso’s

 • Verkrijging van betaling van onbetaalde facturen

Personen- en familierecht

 • Echtscheidingsverzoeken en verweer daartegen
 • Vaststellen, wijzigen of nihilstelling van partner- en/of kinderalimentatie
 • Vaststellen, wijzigen of beëindiging van omgangsregelingen
 • Wijziging van voor- of achternaam

Strafrecht

 • Verdediging in alle strafrechtelijke zaken (voorlopige hechtenis of inhoudelijk bij de Kantonrechter in strafzaken, de Politierechter, Meervoudige Kamer of in hoger beroep maar ook Jom-zittingen zittingen ter bespreking van een transactie met de Officier van Justitie)
 • Verzoeken tot schadevergoeding vanwege onterechte ondergane voorlopige hechtenis
 • Gratieverzoeken
 • Voeging van de benadeelde partij