Rechtsgebieden

Mr. Van den Broek heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Personen- en familierecht

 • Echtscheidingsverzoeken, nevenvorderingen en verweer daartegen
 • Vaststellen, wijzigen of nihilstelling van partner- en/of kinderalimentatie
 • Verkrijging en ontneming van ouderlijk gezag en verweer daartegen
 • Verweer tegen verzoek ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Wijziging van voornaam

Strafrecht

 • Verdediging in alle strafrechtelijke zaken (voorlopige hechtenis of inhoudelijk bij de Kantonrechter in strafzaken, de Politierechter, Meervoudige Kamer of in hoger beroep maar ook Tom-zittingen zittingen ter bespreking van buitengerechtelijke afdoening met de Officier van Justitie en verzet tegen strafbeschikkingen)
 • Verzoeken tot schadevergoeding vanwege onterecht ondergane voorlopige hechtenis
 • Gratieverzoeken
 • Voeging van de benadeelde partij

Verbintenissenrecht

 • Nakoming vorderen van contracten
 • Contracten ontbinden in geval van wanprestatie en het vorderen van schadevergoeding, verweer tegen dagvaardingen gebaseerd op een onjuiste of onterechte vordering
 • Vernietiging op grond van dwaling of andere wilsgebreken
 • Verkrijging van betaling van onbetaalde facturen (incasso’s)
Deze registratie verplicht Mr. Van den Broek om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.