Tarieven

Mr van den Broek staat haar cliënten zowel bij op basis van gefinancierde rechtshulp (als toegevoegde of Pro Deo-advocaat) als op basis van uurtarief.

De vereisten waaraan u moet voldoen om een toevoeging te krijgen zijn gepubliceerd op

http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/voorwaarden/inkomen.

Daar vindt u ook informatie over de hoogte van de eigen bijdrage die u aan uw advocaat verschuldigd bent.

Het uurtarief van Mr van den Broek ligt tussen € 150,- en € 200,- exclusief een opslag van 8% aan kantoorkosten en 21% BTW.

Afhankelijk van het belang van de zaak en de te verwachten werkzaamheden vraagt Mr van den Broek bij aanvang van de werkzaamheden een voorschot zij in depot houdt. Dat voorschot wordt verrekend met het bedrag dat uiteindelijk aan Mr van den Broek is verschuldigd.