Werkwijze

In de relatie tussen advocaat en cliënt zijn goede communicatie en vertrouwen van vitaal belang.

Mr van den Broek hecht er daarom veel waarde aan om vanaf het eerste telefoon- of piketgesprek tot aan de laatste brief duidelijk te communiceren. Het maakt daarbij niet uit of het nu juridische informatie betreft, algemene of praktische informatie. Zeker in het geval van aanhouding door de politie is praktische informatie tenslotte van minstens even groot belang als juridische.

Een goed geïnformeerde cliënt begrijpt zijn situatie en kan vertrouwen hebben in zijn advocaat en een goede afloop van zijn zaak. Mr van den Broek bespreekt daarom welke oplossingen mogelijk en vooral realistisch zijn en welke niet. Zij geeft de cliënt daarbij een eerlijk beeld van de zaak. Zo kan zij samen met de cliënt de juiste oplossing voor zijn situatie kiezen en die vervolgens uitwerken.

Voor de ene cliënt moet schriftelijk en/of mondeling op zitting geantwoord worden op een dagvaarding of verzoekschrift. Voor de andere cliënt moet een procedure begonnen worden door iemand te dagvaarden of een verzoekschrift in te dienen. Maar onderhandelen kan ook de beste oplossing zijn. De gemaakte afspraken worden dan schriftelijk vastgelegd zodat nakoming daarvan zonodig voor de rechter kan worden afgedwongen. Creativiteit en minder voor de hand liggende oplossingen worden niet geschuwd.

Mr van den Broek handelt praktisch, resultaatgericht en snel. Zij verliest daarbij de persoon van de cliënt of het karakter van de onderneming niet uit het oog. Zonodig communiceert en correspondeert zij in het Engels, Frans, Duits of Spaans.

Mr van den Broek staat zowel particulieren bij als ondernemingen.